Besparingen VRT: banenverlies wordt teruggeschroefd naar 155 jobs door loonmatiging en efficiëntie

© Belga

De raad van bestuur van de VRT heeft dinsdag het voorakkoord voor sociaal plan, dat de openbare omroep en zijn sociale partners samen hebben bereikt, goedgekeurd. 60 banen worden gered.

De uitstroom van medewerkers wordt tegen 2020 verminderd met 60 banen (voltijdse equivalenten, VTE’s): 205 in plaats van de 265 die eerder werden voorzien. Tegelijkertijd blijft het voornemen om 50 creatieve talenten en digitale profielen aan te werven. Dat beperkt het nettobanenverlies tot 155.

De beperking van het banenverlies komt er onder meer door in te zetten op loonmatiging en efficiëntie. Dat meldt de persdienst van de VRT dinsdagmiddag.

Bij het afsluiten van de beheersovereenkomst 2016-2020 ging de VRT het engagement aan om werk te maken van ‘een wendbare en toekomstgerichte organisatie’. Met deze overeenkomst werd de opdracht van een brede, publieke omroep gevrijwaard, met aanbod op radio, televisie en online voor alle doelgroepen. Daarnaast legde deze overeenkomst de budgettaire afspraken vast.

De overheidsdotatie vermindert, oplopend tot -30 miljoen euro in 2020, voor de personeelsuitgaven geldt een plafond (43,25 procent van de inkomsten) en tegen 2020 besteedt de Reyerslaan 18,25 procent van de inkomsten uit aan de mediasector.

De directie van de VRT maakt zich sterk dat dit principieel voorakkoord tot stand kwam met inspraak van VRT-medewerkers via participatiesessies, en na constructieve gesprekken met de vakbonden. ‘Dat maakt het op een evenwichtige en sociaal verantwoorde manier mogelijk om de publieke omroep te laten evolueren in een meer wendbare organisatie. Dit kan door onder andere efficiënter te werken, te concentreren op de kerntaken, door de loonkosten te verlagen en door arbeidsherverdeling’, luidt het dinsdagmiddag.

Concrete maatregelen

Het persbericht van dinsdag maakt ook melding van concrete maatregelen. Zo zullen de jaarlijkse loonsverhogingen lager zijn, ter compensatie is er een voorstel voor de invoering van maaltijdcheques waardoor de medewerkers hun koopkracht behouden.

Diverse vergoedingen worden afgeschaft of gewijzigd. Dat betekent volgens de directie meteen ook een besparing op de administratieve lasten. Met een aangepaste planning en afrekeningsperiodes van 3 maanden zal de VRT efficiënter de pieken en dalen kunnen opvangen, luidt het nog.

Arbeidsherverdeling

Er zijn ook al concrete maatregelen met betrekking tot de arbeidsherverdeling. De medewerkers van de VRT kunnen hun eindejaarspremie, of zondagvergoedingen, omzetten in maximum 22 vakantiedagen. Medewerkers van 60 jaar of meer kunnen ervoor kiezen om 80 procent te werken voor 90 procent loon, als ze met pensioen gaan op hun vroegst mogelijke pensioendatum. Pas als alle bovenstaande maatregelen onvoldoende resultaat opleveren worden de VRT-medewerkers, van wie de opdracht ophoudt te bestaan, intens begeleid bij de zoektocht naar nieuwe tewerkstelling, zowel binnen VRT als daarbuiten.

‘Uitgroeien tot modern bedrijf’

Dit plan biedt volgens gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts de openbare omroep “de mogelijkheid om op een billijke manier te evolueren naar een meer wendbare VRT: er is een maximaal behoud van werk, de inspanningen worden evenwichtig verdeeld en tegelijkertijd blijft ons aanbod gevrijwaard”.

‘Dit plan stelt ons in staat om uit te groeien tot een meer modern bedrijf, een met minder administratie en met meer ruimte voor creativiteit, talent en het toepassen van nieuwe technologieën‘, aldus Lembrechts.

(Belga)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content