Beoordelingscommissies doen vaste waarden wankelen. Volgt Sven Gatz hun advies?

Els Van Steenberghe
Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Jan Decorte, Anne Teresa De Keersmaeker, Alain Platel of Johan Simons zijn maar enkele van de grote namen die woensdag een zuinige ‘voldoende’ kregen voor hun artistieke toekomstplannen.

Woensdag 10 februari 2016 maakte het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid de ‘voorlopige voorstellen van beslissing over de meerjarige werkingssubsidies kunstenorganisaties’ bekend.

Tot 1 oktober 2015 konden kunstenorganisaties bij dit departement werkingssubsidies aanvragen. 303 organisaties deden dat en vroegen voor de periode 2017-2021 gemiddeld 144 miljoen euro per jaar. Op dit ogenblik is er voor de vijfjarige ondersteuning van werkingen afgerond 86 miljoen euro per jaar beschikbaar… De middelen voor de Kunstinstellingen (DeSingel, Kunsthuis Vlaanderen, deFilharmonie, Brussels Philharmonic en Ancienne Belgique en vanaf 2017 wellicht ook Concertgebouw Brugge en Kunstencentrum Vooruit) maken geen deel uit van dit budget.

Beoordelingsprocedure

Deze ‘subsidieronde’ was de eerste waarin de aanvragen beoordeeld werden in het kader van het nieuwe Kunstendecreet. Dossiers kregen nog steeds een artistieke en een zakelijke beoordeling, maar er werd niet langer met vaste (sectorale) beoordelingscommissies gewerkt.

De zakelijke beoordeling gebeurde als vanouds door het departement. De artistieke beoordeling gebeurde door vijftien commissies, waarvan de samenstelling rekening houdt met de disciplines en functies van de aanvragen. In elke commissie zetelden zeven veldexperten uit de pool van beoordelaars die door de minister in juni 2015 werd aangeduid. De voorzitters van de vergaderingen van deze commissies hebben – officieel, althans – geen inhoudelijke stem meer in de commissie.

Alle aanvragen kregen zowel op artistiek als op zakelijk vlak een eindconclusie op basis van een waardeschaal. Die conclusie gaat van ‘volstrekt onvoldoende’, ‘nipt onvoldoende’, ‘voldoende’, ‘goed’ tot ‘zeer goed’.

Zal Gatz de oprukkende, middelgrote spelers meer financiu0026#xEB;le ademruimte geven zodat ze de fakkel kunnen overnemen in de grote huizen en van de gevestigde waarden die volgens de commissies blijkbaar iets te veel op hun lauweren rusten?

Adviezen opvallend ongenadig voor grote spelers

De aanvragen vanuit de podiumkunsten zijn opnieuw het sterkst vertegenwoordigd. Dat blijkt ook uit de verschillende commissies. Naast een commissie ‘Architectuur en Vormgeving’ (tien te beoordelen dossiers), twee commissies die zich bogen over de (presentatie van) de beeldende kunsten (veertig te beoordelen dossiers) en vijf commissies die zich bogen over (de presentatie van) muziek (98 te beoordelen dossiers), zijn er maar liefst zeven commissies die zich bogen over (de presentatie van) de podiumkunsten. Deze zeven commissies beoordeelden samen 155 dossiers. En daarbij valt op dat vooral de plannen van de grote, gevestigde spelers zelden op veel enthousiasme kunnen rekenen.

Zo krijgt Jan Decortes Bloet artistiek ‘nipt onvoldoende’ en zakelijk ‘voldoende’. Meg Stuarts Damaged Goods scoort twee keer ‘voldoende’. Ook Rosas van Anne Teresa De Keersmaekers en Guy Cassiers’ Toneelhuis scoren slechts ‘voldoende’. Net als Sidi Larbi Cherkaoui met Eastman en Wim Vandekeybus’ Ultima Vez. Ook het NTGent van Johan Simons krijgt artistiek een ‘voldoende’ maar zakelijk wél een ‘zeer goed’. Dat geldt ook voor Les Ballets C de la B, het gezelschap van Alain Platel.

Grote spelers die wél (zeer) goed scoren zijn Jan Fabres Troubleyn, HETPALEIS en KVS. Ook Jan Lauwers’ Needcompany krijgt ‘goed’ maar zakelijk slechts ‘voldoende’.

Een artistieke ‘zeer goed’ is vooral weggelegd voor ‘middenvelders’ die zich de laatste jaren steeds sterker (en vaak ook internationaal succesvol) profileerden zoals Ontroerend Goed, Abattoir Fermé, Berlin, Fabuleus, Figurentheater FroeFroe, Muziektheater LOD, Laika, MarthaTentatief, Studio Orka, ’t Arsenaal Mechelen, Theater Antigone, Theater Zuidpool, Tuning People, Tutti Fratelli, Voetvolk, Zonzo Compagnie en het jongste stadstheater Het nieuwstedelijk.

Ook organisaties als De Theatermaker, Het Theaterfestival, Theaterpublikaties (uitgever van het vakblad Etcetera), tijdschrift Rekto:Verso en kunstencentra Kaaitheater, Monty, Beursschouwburg en Victoria Nieuwpoorttheater scoorden zeer goed.

Deze preadviezen voor Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) kunnen wijzigen in functie van de repliek die de aanvragers kunnen indienen. Dé vraag wordt of de minister de lijn die deze preadviezen uitstippelen, zal volgen. Zal Gatz de oprukkende, middelgrote spelers meer financiële ademruimte geven zodat ze de fakkel kunnen overnemen in de grote huizen en van de gevestigde waarden die volgens de commissies blijkbaar iets te veel op hun lauweren rusten? En zal hij daarbij de tools over ‘aanvullende private financiering voor cultuur’ inzetten die hij eind deze maand voorstelt?

Definitieve beslissing eind juni 2016

Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media bezorgt de definitieve adviezen in april 2016 aan Gatz. Hij zal op basis van de adviezen overleggen met de centrumsteden en de provincies waar de betrokken organisaties gevestigd zijn. Uiterlijk eind juni 2016 valt de definitieve beslissing.

(EVS)

Meer info: http://www.kunstenenerfgoed.be/nl/nieuws/voorlopige-voorstellen-van-beslissing-meerjarige-werkingssubsidies-kunstenorganisaties

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content