Toekomstplan VRT laat 286 personeelsleden verdwijnen

© Belga

De VRT-directie heeft haar transformatieplan klaar. Om tegen 2020 jaarlijks ruim 25 miljoen euro te besparen, wil de VRT onder meer het aanbod bijsturen, niet-kerntaken (zoals security en catering) uitbesteden en met een kam door de kerntaken gaan. Een voorbeeld: op het vlak van fictie zou enkel ‘Thuis’ nog intern gemaakt worden.

Door de maatregelen zouden in de periode 286 voltijdse medewerkers moeten afvloeien. Dat staat in het transformatieplan dat Belga kon inkijken.

De openbare omroep kreeg van de Vlaamse regering de opdracht een transformatieplan op te stellen. In dat plan moest de VRT vastleggen hoe ze in de toekomst wil werken binnen een afgeslankt budgettair kader. Dat plan is nu klaar en wordt donderdag besproken op de raad van bestuur van de VRT.

Het plan moet ervoor zorgen dat de VRT de eigen werkingskosten tegen 2020 met jaarlijks 25 miljoen kan terugdringen.

Hoe wil de VRT dat doen? Te beginnen met het niet-indexeren van de exploitatiebudgetten in 2017-2018 en door het aanbod “aan te scherpen”, zoals dat heet. Dat laatste zal vooral te merken zijn bij Radio 2. Daar wordt de regionale werking hervormd: de drie radiohuizen in Kortrijk, Hasselt en Antwerpen worden gesloten en vervangen door “kleine regionale hubs” die goedkoper moeten zijn. De radiohuizen van Leuven en Gent blijven wel.

Om het regionale karakter van Radio 2 te versterken verhuist de nationale productie van Brussel naar deze twee radiohuizen in de provincies. Verder wordt het ochtendprogramma “Start je Dag” omgevormd tot een nationaal programma met regionaal nieuws (‘Vlaanderen is de regio’). “Resultaat: 8 uur minder radio per weekdag”, luidt het.

Radio 1 en Klara moeten dan weer nauwer samenwerken op vlak van cultuur met op termijn een samensmelting van de cultuurredacties. Bedoeling is ook om kwalitatieve radioreeksen van Klara ook op Radio 1 uit te zenden en omgekeerd. Studio Brussel en MNM blijven grotendeels uit de besparingsoefening. Die twee zenders zijn volgens de nota “uitgepuurd in opdracht en personeel”.

Op televisievlak wordt Eén “budgettair ontzien”. Canvas moet dan weer overlappingen met Eén zien te vermijden (bijvoorbeeld geen muziekquizen als ‘Oh la la la’ meer, staat er in de nota) en zich opnieuw meer richten op de meerwaardezoeker (geen aanpak van literatuur meer als in ‘Man over Boek’).

De VRT moet ook zijn sportrechten verminderen en “selectiever” rechten aankopen.

De omroep is verder van plan niet-kerntaken uit te besteden. In de nota is onder meer sprake van de kindercrèche, security, gebouwen en catering. Maar ook voor kerntaken wordt gekeken naar uitbesteding en externe partners (bijvoorbeeld op vlak van productie, montage en decorbouw).

Wat fictie betreft, is het de bedoeling enkel ‘Thuis’ intern te behouden.

Door de maatregelen zouden de komende jaren 286 voltijdse medewerkers moeten afvloeien aan de Reyerslaan. Een deel daarvan (40) zou kunnen overgedragen worden aan een externe partner. Daarnaast zouden er 89 met pensioen gaan.

Blijven over: 158 voltijdse medewerkers voor wie ontslag dreigt. Opmerkelijk is dat ruim de helft (145 van de 286) van de uitstroom zich situeert bij de kerntaken. Door de verwachte instroom van nieuwe medewerkers zou de netto-afbouw tegen eind 2020 beperkt blijven tot 236 voltijdse medewerkers. Op die manier zal het aantal voltijdse medewerkers aan de Reyerslaan tussen eind 2015 en eind 2020 dalen van 2.215,5 tot 1.980.

Het plan is gebaseerd op beredeneerde en onderbouwde keuzes

De VRT-directie erkent dat het plan “ingrijpend” is. “Zowel op het vlak van aanbod als organisatie worden maatregelen voorgesteld die een directe impact hebben op onze medewerkers”, luidt het. Maar het plan is niet “willekeurig”, maar gebaseerd op “beredeneerde en onderbouwde keuzes”, aldus de directie.

“We zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot een sterkere VRT en op termijn tot een betere toekomst voor het overgrote deel van de medewerkers.”

(Belga/DB)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content