Postapocalyptische film

Neen, postapocalyptische films zijn geen sequels op Apocalypse Now of bedrijfsvideo's van de Fortisgroep. Het gaat wel om sciencefictionfilms die zich afspelen in een wereld die door een plaag, atoombom of andere grote ramp werd vernietigd. Het genre werd populair kort na de Tweede Wereldoorlog - toen de Koude Oorlog-koorts en de angst voor een nucleaire holocaust hun piek kenden - en is sinds de millenniumwende aan een revival toe, zij het dan geënt op eigentijdse angsten en problemen zoals de terreurpsychose sinds 9/11, de dreigende teloorgang van het leefmilieu of de vrees voor nieuwe pandemieën.
...