Nadenken over cultuureducatie ná Turnhout 2012

Een fleurige publicatie over de brug tussen cultuur en onderwijs luidt een denkdag in voor onderwijzers met een hart voor cultuur.

Binnenkort, op 9 mei 2012, organiseert de Turnhoutse cultuureducatieve organisatie Kunst in Zicht een studiedag over aandacht voor cultuur(educatie) in het secundair onderwijs. Het is allerminst toevallig dat net die organisatie uitpakt met zulk een studiedag.

Kunst in Zicht werd in 1993 opgericht en groeide – vooral door toedoen van de toenmalige coördinator Leen Thielemans – uit tot een toonaangevende organisatie die stevige en inventieve bruggen slaat tussen cultuur en onderwijs. Thielemans werkt sinds 2010 als coördinator (publieks)bemiddeling in het MUHKA. Met het introduceren van het concept CQ (Creatief Quotiënt) liet ze een rijke erfenis na bij Kunst in Zicht.

Die organisatie, momenteel geleid door Eva Steel, besloot in 2009 de handen in elkaar te slaan met de Nederlandse cultuureducatieve organisatie Bureau CiST (Cultuur in School Tilburg). CiST dacht de cursus ‘interne cultuurcoördinator’ (ICC) uit. Ze bundelden de krachten én de inzichten tot de cursus ICQ (te lezen als I seek you). Dit is een cursus en opleidingstraject voor leerkrachten en cultuurwerkers die willen nadenken over de brug tussen cultuur en onderwijs. Een onderzoek naar de doeltreffendheid van de cursus resulteerde in een koddig boekje: ICQ verbindt cultuur en onderwijs. De vormelijke schattigheid en het ietwat verwarrende gegoochel met hoofdletterwoorden doet niets af aan de stevige inhoud. Het boekje is zorgvuldig opgebouwd. Het bestaat uit theoretische en meer praktijkgeoriënteerde, vrij korte artikelen en interviews die inzoomen op het belang van cultuur en creativiteit in het onderwijs (het opgroeien) en het leven.

Na deze bijdragen treft de lezer het meest waardevolle aspect van de publicatie aan: de DVD waarop de volledige ICQ-cursus te vinden is. De cursus is opvallend sober maar accuraat vormgegeven en bestaat uit twaalf onderdelen of ‘stations’. Elk station vloeit voort uit het vorige. Het eerste station is een (erg) theoretische introductie in cultuureducatie op school, het laatste station focust op de presentatie van een eigen visie op het cultuur(educatieve)beleid van de school. Een leerkracht die alle stations met succes doorloopt, kan zich een volwaardige cultuurleerkracht noemen. De heldere taal waarin de cursus beschreven wordt evenals de eenvoudige maar doeltreffende opdrachten, maken deze cursus tot een ‘must have‘ voor elke leerkracht die zich het hoofd breekt over de manier waarop cultuur in de lessen (alle lessen, dus óók deze van wiskunde) en de school meer en grondiger aan bod kan komen.

Aandacht voor cultuur gaat overigens verder dan aandacht voor de kunsten, zo wordt in de publicatie benadrukt. Het gaat in de eerste plaats over de aandacht voor creativiteit: het kunnen en durven zoeken naar inventieve oplossingen en antwoorden op de meest uiteenlopende vragen.

Deze ICQ-cursus zal ongetwijfeld uitvoerig aan bod komen tijdens de studiedag, ‘denkdag’, waar men net wil inzoomen op de ‘uitdaging om de kunsten op een vakoverschrijdende of geïntegreerde manier een vaste, permanente plek te geven’. Leerkrachten met een hart voor kunst/cultuur surfen alvast naar de inschrijfpagina.

Els Van Steenberghe

Meer info: http://www.icqweb.eu/ en www.cultuurinzicht.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content