Minister Schauvliege kaapt Oscar weg

Met de ‘prijs’ moedigt ZebrArt en Vluchtelingenwerk Vlaanderen de minister aan gevluchte kunstenaars te steunen.

Welke minister kan pronken met een Oscar? Sinds deze voormiddag kan Vlaams minister van cultuur Joke Schauvliege (CD&V) dat. Zij ontving de ‘Oscar’ uit handen van ZebrArt. Er zit echter een addertje onder het gras…

ZebrArt, een project van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, ‘is een platform waar gevluchte kunstenaars in contact komen met de culture sector en met elkaar.’ Via profielen in een online databank kunnen de gevluchte kunstenaars kennismaken met elkaar, hun werk en de Vlaamse culturele sector.

Meer dan digitale informatiebron

De organisatie, opgericht in 2007 en actief als website sinds 2008, wordt gecoördineerd door Maaike Vanderbruggen. De organisatie tracht meer te zijn dan een digitale informatiebron en probeert de kunstenaars wegwijs te maken door cultureel Vlaanderen. ‘We geven advies op maat en promoten de kunstenaar bij de culturele sector. Die kan op haar beurt een beroep doen op de diensten van ZebrArt.’

De organisatie streeft ernaar om doorstroommogelijkheden te creëren voor gevluchte kunstenaars (waaronder de Irakese theatermaker Hazim Kamaledin), de interculturalisering van de culturele sector te bestendigen én werkt aan een positieve beeldvorming over gevluchte kunstenaars en vluchtelingen.

Een van de pistes waarmee ZebrArt deze doelstelling wil bereiken, is door samen te werken met partners uit de culturele sector. Daaronder bevinden zich het Demos vzw, Vlaams Theaterinstituut, Forum voor Amateurskunsten en de Brusselse tegenhanger Zinnema, Vlaams steunpunt voor Cultureel erfgoed Faro, Muziekcentrum Vlaanderen, Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst BAM, Kennisknooppunt Interculturaliseren en Globe Aroma.

(Meer) subsidies?

ZebrArt hoopt uit te groeien tot ‘een waar kenniscentrum waar gevluchte kunstenaars en de culturele sector elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten’. Aan zulke toekomstdromen hangt een flink prijskaartje en daar wringt het schoentje.

ZebrArt ontvangt tot op heden projectmatige steun van de Vlaamse Gemeenschap via het Participatiedecreet, van het Europees Fonds voor de Vluchtelingen en van het Federaal Impulsfonds voor Vluchtelingenbeleid. Die subsidies zijn ontoereikend om een structurele werking uit te bouwen.

Met de ‘Oscaruitreiking’ – die er kwam omdat de muziek van de kortfilm Na Wéwé (regie: Ivan Goldschmidt), de Belgische inzending voor de echte Oscars, geschreven werd door de ZebrArt-muzikant Jérémie Hakeshimana – wil men het onzekere statuut van de gevluchte kunstenaar én van hun organisatie in de verf zetten. Omdat ‘de culturele sector blijvend moet investeren in gevlucht talent’, zo heet het.

Maar dient ZebrArt zichzelf op termijn niet overbodig te maken? Moet ZebrArt wel streven naar een structurele werking? Volgens coördinator Maaike Vanderbruggen en Els Keytsman, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, wél:

ZebrArt is de enige organisatie die zich specifiek bekommert om gevluchte kunstenaars. In een ideale wereld zouden wij inderdaad overbodig zijn. Maar in de huidige samenleving waarin kunstenaars geviseerd worden door totalitaire regimes stellen wij vast dat ZebrArt de werking eerder moet versterken en uitbreiden. We overwegen zelfs om een aanvraagdossier in te dienen binnen het Kunstendecreet. Binnenkort stelt minister Schauvliege de nieuwe subsidiecriteria voor en daarin zal interculturaliteit uiterst belangrijk zijn. Wij bezitten de nodige expertise om zowel de (gevluchte) kunstenaars als de Vlaamse culturele organisaties te ondersteunen in en te informeren over het streven naar diepgaande interculturalisering van de culturele sector. Niet alleen op artistiek niveau maar evengoed op vlak van, bijvoorbeeld, personeelsbeleid.

ZebrArt wacht momenteel gespannen af met welk projectsubsidiebedrag (binnen het Participatiedecreet) het volgend jaar aan de slag kan. Tot er meer zekerheid is over het bedrag zet de organisatie haar werking even on hold. ‘De minister verklaarde zonet dat ze onze organisatie een warm hart toedraagt’, aldus Keytsman. Het ZebrArtverhaal wordt voorlopig wellicht vervolgd.

Els Van Steenberghe

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content