Beroep bij Raad van State tegen sluiting culturele sector maandagmiddag ingediend

Voorzitster van de Liga voor Mensenrechten Kati Verstrepen © Belga

Een coalitie van verschillende organisaties heeft maandagmiddag beroep ingediend bij de Raad van State tegen de sluiting van de culturele sector. Dat deelt de Liga voor Mensenrechten mee, dat samen met haar Franstalige tegenhanger Ligue des Droits Humains de verschillende kunstenaars en culturele instellingen achter het beroep ondersteunt.

Het Overlegcomité besliste woensdag dat theaters en concertzalen de deuren moeten sluiten om de opmars van de omikronvariant van het coronavirus te stuiten. De coalitie van organisaties die naar de Raad van State trekt, vraagt nu om het koninklijk besluit te schorsen dat de sluiting regelt.

Kati Verstrepen, de voorzitster van de Liga voor Mensenrechten, argumenteert dat de maatregel niet proportioneel is. ‘De culturele instellingen hebben veel inspanningen gedaan’, zegt Verstrepen, verwijzend naar de protocollen die toegepast werden, met mondmaskers, coronapas en ventilatie. ‘Een sluiting is buiten verhouding.’

De Liga verwijst in een persbericht naar de experten om aan te voeren dat de maatregel niet in verhouding staat tot het nagestreefde doel, het vermijden van een mogelijke ineenstorting van de gezondheidszorg. Zo zijn theaters, concertzalen en bioscopen volgens Sciensano niet de plaatsen waar besmettingen massaal opgelopen worden. Daarnaast bleek dat de experts de sluiting niet hadden aanbevolen.

Evenredigheidsbeginsel

‘De maatregel is ook slechts gerechtvaardigd indien kan worden aangetoond dat andere maatregelen, die minder invasief zijn, niet beschikbaar en toereikend waren’, klinkt het in een persbericht. ‘Ten slotte vereist het evenredigheidsbeginsel dat een evenwicht wordt gevonden tussen de verschillende belangen die op het spel staan. Op dit punt is de sluiting van de culturele sector onevenredig, omdat het algemeen belang van toegang tot en deelname aan het culturele leven en de rechten van kunstenaars en werknemers in de sector duidelijk niet goed zijn afgewogen tegen andere rechten en vrijheden en andere belangen.’

De Liga benadrukt dat het recht om aan het culturele leven deel te nemen een grondrecht is. De mensenrechtenorganisatie argumenteert tot slot dat het besluit een bron is van discriminatie: het treft de cultuursector harder dan andere sectoren, zonder evenredig onderscheid. ‘Om al deze redenen hebben wij besloten juridische stappen te ondernemen en roepen wij onze regering op om deze maatregel te laten vallen’, besluit Verstrepen.

De Raad van State doet vermoedelijk al deze week uitspraak in de huidige procedure ‘bij uiterste hoogdringendheid’ die werd aangespannen. Naast de procedure bij de Raad van State hebben verschillende Franstalige organisaties uit de audiovisuele sector ook een kort geding aangespannen tegen de Belgische staat tegen de sluiting van de cultuursector. Ze eisen voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg dwangsommen van 100.000 euro per inbreuk.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content