Guido Lauwaert

Ars Musica: Een festival zonder glans of glorie

Guido Lauwaert Opiniemaker

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het International Comtemporary Music Festival plaats onder de benaming ARS MUSICA.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het International Comtemporary Music Festival plaats onder de benaming ARS MUSICA. Tot vorig jaar ging het door in maart. Dat viel tegen. Daarom werd er gekozen voor november. Of dit een verbetering is valt af te wachten. Als de lijm niet plakt zijn er nog tien andere mogelijkheden. Een verandering van maand toont een onzekerheid aan. Maar ook een gebrek aan visie en verbeelding.

Op een persconferentie werd het nieuwe programma voorgesteld. De concertzaal van het Brussels Muziekinstrumentenmuseum zat halfvol. Met één afgevaardigde van de Nederlandstalige pers. Geen idee hoeveel van de Franstalige. Het overgrote deel van de aanwezigen was – en daar kan geen twijfel over bestaan – ‘familieleden’. Mensen die er direct financieel of artistiek baat bij hebben, als sprekers werden uitgenodigd en de medewerkers van het festival. Van de directeur tot de bladdraaiers van partituren op piano’s. In wezen moreel verplicht waren om aanwezig te zijn. En omdat de persconferentie voorgesteld was als een ontbijt. Na de toespraken en interviews, vloog 99% van de aanwezigen naar het foyer en stortte zich als hyena’s op de voorraad drank en spijs.

Veel drukte om niets

Het leek wel of de organisatoren een nieuwe kunstvorm hadden uitgevonden. De deftigheid droop van de houding van de voorzitter en de directeur af als de suiker van een Sachertorte die te lang in een oververhitte etalage heeft gelegen. Terwijl het festival een lijk in ontbinding is. Ze proberen er alles aan te doen om het opnieuw tot leven te brengen, maar het enige wat ze bereiken, is een balseming.

En dan de presentatie! De voorzitter van de raad van bestuur verwelkomde de aanwezigen zoals dat sinds de uitvinding van de beschaving in steen gebeiteld staat, nadien op perkament werd gekrast en later op papier. Zijn welkomstwoord was uitsluitend in het Frans, op een paar tussenzinnen in het schabouwelijkste Nederlands van de eeuw. Na de voorzitter was de directeur aan de beurt. Ook hij hield het bij de taal van Rabelais. Een achttal gasten nodigde hij uit om hun aandeel te komen toelichten. Slechts één ervan sprak Nederlands. Was er een excusering geweest, over de beperkte kennis van het Nederlands, had hier iets totaal anders gestaan. Of was er gezegd dat Ars Musica geen Vlamingen lust, geen probleem. Maar er wordt gemikt op een publiek van Luik tot De Panne. En Vlaamse en Nederlandse componisten en muzikanten komen ruim aan bod.

Een klucht vol verwarring

Het hele gebeuren ademde een lucht uit, zoals een huis dat uitgeleefd is, of waar een boer een vrouw voor zoekt. Een luxe-brochure van een derdeplansfestival is verspild geld. Een schandelijke uitgave. Met de kost kan men een extra concert organiseren, of ontluikende artiesten niet afschepen met een aalmoes. Persconferenties als deze zijn uit de tijd. Alleen een oud medewerker als uw spion heeft tijd zat, maar zelfs hij was zo verstoord dat hij zich niet naar het foyer begaf, maar het gebouw uit vluchtte.

Dergelijke festivals moeten subsidies geweigerd worden. Sponsors worden scheef bekeken om de totaliteit van aanstellerij en verouderingsverschijnselen.

En het programma! Niks frivools, geen vonk verbazing. Nee, al traditioneel en conservatief, zodat er geen verrassing is voor het publiek. Tussen de lijnen door van wat er gezegd werd, begreep de goede verstaander dat zelfs de directeur niet gelooft in de huidige formule. Geen lid van de festivalploeg zal na een concert vermoeider zijn dan er voor. Organisatoren moeten al halverwege als zombies verschijnen, met een lichtkrans om het hoofd en een dartele pas.

De storm

Ars Musica wil een andere, lossere toer op gaan. Verloren moeite. Het enige middel is een storm, een totale liquidatie, tabula rasa, dada. Het moet zich heruitvinden, op alle gebied. Ja, ook wat de publiekswerving betreft.

Meer heb ik over dit onding niet te zeggen.

Guido Lauwaert

ARS MUSICA – 14 t/m 30 november 2014 –

www.arsmusica.be

Partner Content