“Provincies mogen wel nog een cultuurbeleid voeren”

Voor Joke Schauvliege is het “niet evident” dat de provincies zich in de toekomst niet langer met cultuur mogen bezighouden.

Voor minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) is het “niet evident” dat de provincies zich in de toekomst niet langer met cultuur mogen bezighouden, zegt ze aan Knack.

Tijdens de zomer nam de Vlaamse regering akte van het groenboek van minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA). Daarin stond dat de provincies zich alleen nog met grondgebonden materies mogen bezighouden. Het kabinet van cultuurminister Joke Schauvliege (CD&V) onderzocht het hoofdstuk cultuur in die nota en vond heel wat hiaten.

“Als je optelt wat provincies in cultuur investeren, is dat heel veel. Het is ook een heel fijnmazige werking. Het groenboek is niet te nemen of te laten. De Vlaamse regering heeft er akte van genomen, en wij moeten nu het overleg starten”, zegt Schauvliege aan Knack.

Verder uitklaren

“Het is voor mij zeker niet evident dat de provincies zich helemaal niet meer met cultuur zouden bezighouden. We brengen nu alles in kaart, want de inventaris van Bourgeois is verre van volledig. Ik heb mijn collega Bourgeois ook om uitstel gevraagd, want ik wil hier niet over een nacht ijs gaan.”

Schauvliege wijst er ook fijntjes op dat het hoofdstuk Cultuur in het groenboek het enige is waarbij vermeld staat dat het “nog moet worden uitgeklaard”.

Vlaamse pot

Als (delen van) het provinciale cultuurbeleid naar Vlaanderen of de gemeenten wordt/worden overgeheveld, dan moeten ook de daaraan verbonden middelen worden overgedragen, zegt Schauvliege.

“Het is zeker niet zo dat die middelen zomaar in de Vlaamse pot zullen verdwijnen. Wat voor cultuur bestemd was, blijft voor cultuur. De Vlaamse overheid zal wel een aantal provinciale belastingen moeten overnemen, om de financiering op peil te houden.”

Karl van den Broeck

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content