NTGent kiest voor openheid in zoektocht naar artistieke leider

© NTGent
Els Van Steenberghe
Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Op dinsdag 1 februari 2017 keurde de Raad van Bestuur van NTGent de missietekst goed die door een adviescommissie werd opgesteld. Die missietekst vormt ook de basis van de vacature voor de functie van artistiek leider. En die vacature staat open voor iedereen.

Zo deugddoend kan een crisis zijn. De crisis waarin het Gentse stadstheater afgelopen maanden verzeilde, dwong het gezelschap tot een kritische en, zo blijkt nu, vruchtbare zelfreflectie. Op 21 november 2016 besliste de Raad van Bestuur (RvB) om de zoektocht naar een nieuwe artistieke leiding en een nieuwe toekomst zo transparant en helder mogelijk te laten verlopen.

Men stelde een adviescommissie samen onder voorzitterschap van Steven Heene (Hoofd Artistiek Bureau van NTGent) en gaf deze commissie de opdracht een breed gedragen missieprofiel voor de komende vijf jaar te schrijven. Dat profiel moest sowieso beantwoorden aan enkele criteria die reeds door de Raad van Bestuur bepaald waren: er moest rekening gehouden worden met ‘de band met de stad Gent maar niet gevangen onder de kerktoren, met de gewilde laagdrempeligheid, geen grootheidswaanzin noch misplaatste arrogantie en wel soepelheid om met de ogen open naar de wereld kijkend te kunnen reageren’. Dit missieprofiel vormde de basis voor het uitschrijven van een vacature voor een nieuw artistieke leider. De Raad van Bestuur keurde dinsdag 1 februari 2017 zowel de missietekst als de vacature goed. (Ook de te volgen selectieprocedure werd goedgekeurd.)

Die missietekst bestaat uit negen concrete aanbevelingen over waarden en functies die voor de toekomst van het NTGent als zeer belangrijk worden ervaren en als leidraad kunnen dienen voor een hernieuwd elan. Kernbegrippen daarbij zijn: diversiteit, lokale verankering, internationale uitstraling, intersectioneel en interdisciplinair denken en produceren en een nieuwe invulling van het begrip ensemble als horizontale organisatievorm met veel aandacht voor vorming.

De nieuwe artistiek leider van NTGent is een inspirator, initiatiefnemer, bruggenbouwer en communicatievaardige leidersfiguur die ‘de huidige profilering durft in vraag te stellen en vlot inspeelt op zowel diversiteit, intersectionaliteit als interdisciplinariteit’.

Uit de door de Raad van Bestuur goedgekeurde vacature blijkt dat de nieuwe artistiek leider van NTGent een inspirator zal zijn ‘die denkt en handelt vanuit een overtuigende, enthousiasmerende artistieke visie op de podiumkunsten en op de grote zaal in het bijzonder, in Vlaanderen maar ook internationaal’. Het is een initiatiefnemer, bruggenbouwer en communicatievaardige leidersfiguur die ‘de huidige profilering in vraag durft te stellen en vlot inspeelt op zowel diversiteit, intersectionaliteit als interdisciplinariteit.’

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 28 februari 2017. De uiteindelijke beslissing over de meest geschikte kandidaat wordt genomen tijdens de Raad van Bestuur op 27 april 2017, na het afwegen van de twee beoordelingen door een jury en een extern assessment. Dat extern assessment beoordeelt vaardigheden zoals leiderschap, intermenselijke competentie, delegatiecompetentie en realiteitszin/organisatiesensitiviteit. De jury beoordeelt de artistieke vaardigheden. Die jury is overigens opmerkelijk evenwichtig samengesteld. In de jury zetelen NTGent- acteur Bert Luppes, Beatrijs Hollebosch als vertegenwoordiger van het niet-artistieke NTGentpersoneel, De Grote Post-programmator en ex-recensent Liv Laveyne, ex-directeur van HETPALEIS Barbara Wyckmans, de Nederlandse diversiteitsspecialist Sadik Harchaoui (o.v.) en Freddy Decreus als voorzitter en vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur.

NTGent lijkt niet alleen klaar voor een nieuwe artistieke leider maar tevens voor een opener intern beleid en een dito beslissingscultuur. Gesterkt én gelouterd uit een crisis komen, heet dat.

Els Van Steenberghe

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content