Ministers Crevits en Gatz willen meer cultuur naar school

Els Van Steenberghe
Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Vandaag lichtten Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) in het Vlaams Parlement toe hoe ze met investeringen in cultuureducatie meer leerlingen zin willen doen krijgen in cultuur. Ze stelden een actieplan voor dat cultuurorganisaties en leerkrachten dichter bij elkaar moet brengen en ideeën aanreikt om cultuur tastbaarder te maken in het onderwijs.

Actieplan

Vorig najaar heeft de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Dit plan vertrekt vanuit de ‘Cultuur in de Spiegel’-theorie die stelt dat kwaliteitsvolle cultuureducatie niet enkel erkend moet worden in haar belang voor creativiteit en innovatie, maar zeker ook als essentiële component voor persoonlijkheidsvorming, democratie, tolerantie en interculturaliteit.

Via dit plan versterken de Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur Hilde Crevits en Sven Gatz hun samenwerking. Hun ambitie? Elk kind en elke jongere mee te laten genieten van cultuur, ongeacht de thuissituatie en de sociaaleconomische achtergrond.

Er wordt onder meer ingezet op beter informeren en communiceren omtrent cultuur en onderwijs en op het uitbreiden van vormings-, opleidings- en netwerkmogelijkheden om samenwerking tussen actoren uit de cultuur- en onderwijssector te stimuleren. Ook het opleiden van zogeheten ‘cultuurexperten’ is een van de werkpunten. En de lerarenopleidingen worden evengoed aangemoedigd om de aandacht voor cultuur en cultureel bewustzijn meer te integreren in hun opleiding.

Proefproject

Momenteel krijgen vier proefscholen de kans om samen met een culturele partner of kunstenaar een brede visie te ontwikkelen over cultuur. Het gaat om het VTI in Waregem, het Stedelijk Lyceum in Antwerpen Linkeroever, PHTI in Gent en het KTIA Vilvoorde Campus de Brug.

Er werd bewust gekozen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen in het TSO en BSO omdat uit onderzoek blijkt dat zij lager scoren op het vlak van cultuureducatie. Deze scholen gaan aan de slag met een culturele partner of kunstenaar. Ze krijgen hiervoor samen 18.000 euro subsidie.

Minister van Cultuur Sven Gatz: ‘Onderzoek wijst uit dat als kinderen van jongs af ondergedompeld worden in een bad van cultuur, ze ook op latere leeftijd cultuurminnaars blijven. Daarom starten we met projecten waarbij kunstenaars in de scholen de leerlingen niet alleen laten kennismaken met hun werk maar ook samen creëren. Kinderboekenauteur Laila Koubaa en schrijver Fikry El Azzouzi zegden hiervoor alvast hun medewerking toe. Met die samenwerkingsprojecten voeren we bovendien een aanbeveling uit van het Burgerkabinet over cultuurparticipatie.’

Cultuureducatie zit in de lift

Uit de bezoekcijfers van de website ‘Cultuurkuur‘ blijkt overigens dat het aanbod van cultuureducatie in de lift zit. Op Cultuurkuur, een initiatief van CANON Cultuurcel, kunnen scholen en organisatoren elkaar rechtstreeks contacteren. In 2016 telde de website 84.000 bezoekers. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met 2014 en 5000 meer dan in 2015. Daarnaast maakten in 2016 357 nieuwe cultuuraanbieders een pagina aan op de website. waardoor hun totaal op 1.494 brengt. Ook 388 nieuwe scholen vonden de weg naar Cultuurkuur waardoor het totaal aantal actieve scholen op 1.276 komt.

Met ‘DynamoOPWEG‘ worden scholen logistiek ondersteund om cultuurorganisatoren te bereiken. Zo kan elke school gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen. Het aantal ritten stijgt ieder jaar op rij. In het schooljaar 2015-2016 ging het om 109.746 leerlingen of 4.127 busritten. Een flinke stijging tegenover het schooljaar 2014-2015 toen er ruim 58.700 leerlingen gebruik maakten van 2.498 gratis busritten.

Niet alleen logistiek, maar ook financieel worden scholen ondersteund. Met het dynamoPROJECT kunnen scholen subsidies aanvragen voor een creatief schoolproject in samenwerking met externe culturele partners. Met dynamoProject werden er in 2015 40.000 jongeren bereikt. In 2016 steeg dit aantal tot 42.730 leerlingen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: ‘Door kunst en cultuur te integreren in de les kan je als school vaardigheden en talenten van kinderen en jongeren stimuleren. Cultuurorganisatoren en scholen vinden elkaar steeds vaker en we zorgen ervoor dat het aanbod aan een brede groep leerlingen wordt aangeboden.’

(EVS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content