Gatz wil kunst kopen aantrekkelijker maken en pleit voor tax shelter voor de podiumkunsten

Els Van Steenberghe
Els Van Steenberghe Els Van Steenberghe is theaterrecensent.

Vandaag stelt Vlaams Minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) voor de cultuursector een ‘Witboek aanvullende financiering voor cultuur’ voor tijdens een ‘sectormoment’ in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel. Enkele van die maatregelen zijn de invoering van een kunstkoopregeling en een tax shelter voor de podiumkunsten.

Het Witboek – een initiatief van Gatz – wil een uitgebreid overzicht van mogelijke aanvullende financieringsstromen geven. Zo wil Gatz naast subsidies nieuwe financieringsmethoden aanboren voor zowel grote, als kleine cultuurorganisaties en ook individuele kunstenaars.

‘De bestaande mogelijkheden om extra financiering te vinden zijn breed maar helaas niet altijd doorzichtig en toepasbaar op de dynamiek binnen de cultuursector’, aldus Gatz. ‘Daarom is het goed nu een overzicht te hebben van mogelijke pistes om aanvullende financiering mogelijk te maken en ondernemerschap binnen de culturele sector te stimuleren.’

Onder die mogelijke pistes bevinden zich onder meer de tax shelter voor podiumkunsten, naar voorbeeld van de populaire tax shelter voor de audiovisuele kunsten. Samen met Federaal Minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders (MR) en Federaal Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (NVA) werkt Gatz aan de verdere uitwerking ervan.

Daarnaast wil de minister een Cultuurbank realiseren. Die zal een set aan microkredieten en leningen bevatten waarmee kleine tot zeer grote cultuurprojecten gefinancierd kunnen worden.

Naar Nederlands voorbeeld denkt Gatz ook aan de invoering van een kunstkoopregeling. In Nederland kunnen kunstliefhebbers bij erkende galerijen kunstwerken van na 1945 aankopen op afbetaling. Voor de kostprijs onder de 7.000 euro moeten ze dan geen rente betalen. Deze regeling is in het voordeel van minder kapitaalkrachtige kunstminnaars, van de kunstmarkt en van de kunstenaars.

Om cultuurorganisaties en individuele kunstenaars wegwijs te maken in juridische en zakelijke rompslomp wil de minister bekijken op welke manier het bestaande Kunstenloket uitgebreid kan worden naar een Cultuurloket dat advies verleent aan de brede cultuursector over verschillende disciplines heen.

Sven Gatz: ‘Sommige mogelijkheden uit het Witboek, zoals de tax shelter, de cultuurbank, het cultuurloket en de kunstkoopregeling acht ik op korte termijn realiseerbaar.’ Tijdens het sectormoment gaat Gatz hierover in gesprek met de sector. ‘Met hen en met andere gespecialiseerde partners zoals bijvoorbeeld de Participatiemaatschappij Vlaanderen, hoop ik snel resultaten te boeken die het hele cultuurlandschap ten goede komen.’

Meer info: https://cjsm.be/cultuur/themas/aanvullende-financiering/sectormoment-witboek-aanvullende-financiering-cultuur

(EVS)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content