Rechtvaardiger wereld centraal op Vrijheidsfestival

© Leo Van Velzen

Met bewegingen als de indignados en Occupy Wall Street is het streven naar een rechtvaardiger wereld actueler dan ooit tevoren.

Al voor de tiende keer organiseren deMens.nu en Bruxelles Laïque samen het Vrijheidsfestival, dat een menselijker wereld beoogt. Tot 26 november slaan beide organisaties hun tenten op in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) en het Théâtre National in Brussel. Rode draad doorheen deze editie zijn de mythe en utopie. Knack.be sprak met een van de initiatiefnemers, Didier de Swert van deMens.nu.

Hoe verhoudt het Vrijheidsfestival zich tot de actualiteit?

Didier de Swert: “Net zoals in het verleden bestaan er ook in onze hedendaagse maatschappij een aantal mythes, zoals de eeuwige jeugd, big brother en de economische crisis. Vroeger dienden die mythes vooral om problemen het hoofd te bieden, nu dienen ze om de realiteit te verdoezelen en spruiten ze voort uit angst. Als vrijzinnige humanisten streven wij naar een rechtvaardiger wereld. Met ons festival willen we de conservatieve krachten in deze maatschappij een tegenwicht bieden.”

Wat bedoelt u met de economische crisis als mythe?

De Swert: “Als we de politieke leiders en de media mogen geloven is de economische crisis al jaren bezig. Maar eigenlijk heeft niemand die crisis al die tijd echt deftig onderzocht, de mythe rond de crisis wordt voortdurend in stand gehouden. De media zijn bijzonder krachtig, ze hebben de mythe in handen. Al bevinden we ons momenteel op het punt waarop we de vraag kunnen stellen of de mythe werkelijkheid wordt.”

Hoe zetten jullie zich concreet in voor dit doel tijdens het festival?

De Swert: “Binnen het kader van het festival presenteren we een tentoonstelling, houden we debatten over actuele thema’s en tonen we documentaires die reële problemen, die het grote publiek vaak niet bereiken, aankaarten. Zo willen we duiding geven bij de realiteit, zodat mensen hun individuele mening kunnen vormen. Die confrontatie is niet plezant, maar wel nodig met het oog op een onderbouwde opinie. We houden die activiteiten zo laagdrempelig mogelijk, daarom zijn ze ook gratis. Bovendien sluiten we elke festivalavond af met een gratis optreden van een lokale groep en kiezen we bewust voor een samenwerking met het Franstalige Bruxelles Laïque. Ook verdraagzaamheid binnen ons eigen land staat op onze agenda.”

En binnen jullie dagelijkse werking?

De Swert: “We promoten waarden en normen zoals verdraagzaamheid, gelijkheid en een scheiding van kerk en staat. Zo werken we bijvoorbeeld rond thema’s als homofobie of armoede. We nemen daarbij geen politiek standpunt in, maar we willen de discussie opwekken binnen een open platform waarbinnen iedereen zijn mening veilig kan verwoorden. Daarbij gaan we uit van de basis, namelijk het volk. Daarnaast organiseren we ook vrijzinnige, humanistische plechtigheden rond geboorte, huwelijk en overlijden.”

Wat willen jullie daarmee bereiken?

De Swert: “Als mensen de problemen al opmerken en erbij stilstaan, zou dat voor ons al een hele overwinning zijn. Want dat zou betekenen dat ze kritisch en vrij kunnen denken. Met bewegingen als de indignados en Occupy Wall Street zien we dat momenteel trouwens gebeuren. Meer en meer individuen vinden de kracht om onze hedendaagse maatschappij daadwerkelijk in vraag te stellen. Ze zijn de onderdrukking beu. Wij willen hen graag een platform aanbieden om dat vrije denken te promoten.”

Welke drie items uit jullie programmatie dragen jouw eigen voorkeur weg?

De Swert: “Natuurlijk ben ik enorm trots op de komst van Marianne Faithfull. De zangeres staat bekend om haar inzet voor de mensenrechten en staat dan ook dicht bij de waarden van ons festival. Daarnaast kijk ik uit naar ons weekend rond de Arabische Lente, waarin diverse sprekers dieper zullen ingaan op het ontstaan van de beweging en de toekomstperspectieven. Zo zakt de blogster Emma Ben Jemaa, die als meest invloedrijke persoon van Afrika bestempeld werd, af naar Brussel. Tot slot wil ik Seaplane Mothership van Cie Hotel Modern aanprijzen: deze ludieke voorstelling toont de kwetsbaarheid van de mens en de natuur aan.”

Elien Haentjens

Vrijheidsfestival, van 17 tot 26 november in de Brusselse KVS en het Théâtre National.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content