Hakbijl valt in Nederlandse podiumkunstensector

Op woensdag 1 augustus maakte het Fonds Podiumkunsten bekend wie subsidies ontvangt (of niet).

Iets meer dan een maand nadat Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) haar beslissing bekendmaakte inzake het verstrekken van de cultuursubsidies (zie: hier), maakt ook het Nederlandse Fonds Podiumkunsten zijn beslissing bekend voor de periode 2013-2016.

Zowel Schauvliege als de Nederlandse Staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra (VVD) kondigden forse besparingen aan. In Vlaanderen verraste minister Schauvliege vriend en vijand door de besparing tot een verhoging van het cultuurbudget te transformeren. Zijlstra voert het aangekondigde besparingsbeleid wél uit. Zo daalt het podiumkunstenbudget van het Fonds Podiumkunsten van 39,5 miljoen Euro per jaar naar 24,5 miljoen Euro per jaar.

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt – geadviseerd door de vijf adviescommissies voor muziek, dans, theater, muziektheater en festivals – vanaf 2013 aan 80 in plaats van 118 instellingen een meerjarige subsidie. Van de 203 aanvragers wordt daarmee 39% gehonoreerd. 48 van de bestaande 118 fondsinstellingen keren terug. Zeventien van de 80 gehonoreerde instellingen zijn nieuw. De overige vijftien instellingen werden voorheen direct door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierd.

De voorzitter van het Fonds Podiumkunsten, George Lawson, licht toe: “De uitslag heeft een dubbele boodschap. Door de beslissingen van het Fonds krijgen de cultuurbezuinigingen een gezicht. De schade is immens groot, maar de beslissingen bieden, dankzij veerkracht van de sector, toch ook kans op een nieuw evenwicht en perspectief. De aantasting van de pluriformiteit is daarmee niet ongedaan gemaakt maar wel zoveel mogelijk beperkt. Het artistieke spectrum van de podiumkunsten raakt door de bezuinigingen ontegenzeggelijk minder rijk bezet, maar geprobeerd is om recht te blijven doen aan de belangrijkste kleuren. Bij het Fonds lag daarom de nadruk op podiumkunstvormen die niet in het commerciële circuit of in de basisinfrastructuur [zoals de stadstheaters, nvdr] tot stand worden gebracht. De consequenties hiervan zijn dat het Fonds vanaf 2013 relatief veel jeugddans en kleinere (muziek)theatergezelschappen subsidieert, uit elk belangrijk genre tenminste één festival, meer relatief grote muziekensembles, minder teksttheater en geen opera en musical.’

Bekende instellingen waaronder de Appel, het Toneel Speelt, het Nieuw Ensemble en Theaterfestival Boulevard (dat morgen start in ’s Hertogenbosch) krijgen een positief advies, maar kunnen vanwege ontoereikend budget niet gehonoreerd worden.

Els Van Steenberghe

Alle info vindt u hier: http://www.fondspodiumkunsten.nl/toekenningen/meerjarige_activiteitensubsidies_2013-2016/

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content