Archeologievereniging betreurt zware kritiek Tobback

© Belga

De Leuvense burgemeester Tobback heeft de archeologische opgravingen op het Fochplein bekritiseerd.

“Men mag toch verwachten dat een belangrijke historische stad als Leuven, die nota bene ook buitenlandse archeologische opgravingen sponsort, met trots de last van een archeologisch onderzoek in haar eigen stad zou dragen, erop zou toezien dat het werk op een degelijke manier wordt uitgevoerd en zou meewerken aan het communiceren van de onderzoeksresultaten zoals in Gent en Mechelen gebeurt”, aldus het Forum Vlaamse Archeologie.

Daarmee reageert het Forum op de uitspraken van Louis Tobback tijdens de laatste gemeenteraad. Tobback klaagde over het feit dat de opgravingen enkele weken langer zullen duren dan gepland en de hoge kostprijs voor de stad, namelijk zo’n 500.000 euro, die dat met zich meebrengt.

Volgens het Forum is het nog onduidelijk wie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt. “Al is het alleszins gratuit om op basis van deze fout het hele Vlaamse archeologiebeleid op de korrel te nemen”, stelt het Forum.

Vooronderzoek

Daarnaast stelde Tobback zich vragen bij het nut van de opgravingen. “Men heeft zoals iedereen kon voorspellen reeds kelders opengelegd van de huizen die in 1914 door de Duitsers platgebrand zijn. Men zegt dat men mogelijk op een middeleeuwse stad of Romeinse restanten zal stuiten, maar heeft hiervoor geen enkel argument”, aldus Tobback.

De Leuvense burgemeester wees er tevens op dat andere recente archeologische onderzoeken in Leuven zoals aan het Barbarahof of de Dijleterrassen nauwelijks iets hebben opgeleverd. Maar volgens het Forum blijkt uit vooronderzoek dat de terreinen van het Fochplein wel degelijk archeologisch waardevol zijn.

Stadsarcheologische dienst

Tot slot hekelde Tobback de verplichting van de Vlaamse overheid om de opgravingen uit te voeren. “Vlaanderen legt dit onderzoek op, want anders krijgen we geen vergunning voor de eigenlijke werken. Met deze regeling zorgen archeologen zorgen voor hun eigen jobs. Het Vlaams parlement moet dan ook een einde stellen aan deze waanzin”, aldus Tobback.

Volgens het Forum is het al langer vragende partij voor nieuwe procedures, zodat de archeologische opgravingen en het bouwproces beter op elkaar kunnen afgestemd worden. De Vlaamse overheid werkt daar ook aan. “In afwachting zou Leuven ook reeds stappen kunnen zetten”, luidt het. “De oprichting van een stadsarcheologische dienst, die belangrijke bouwdossiers in de binnenstad evalueert, zou een hele stap in de goede richting zijn”, besluit het Forum.

De eigenlijke werken aan het Fochplein zullen wellicht in maart 2011 beginnen.

Elien Haentjens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content