Opinie

Guido Lauwaert

‘De acteurscarrière van Jappe Claes zal een stille dood sterven’

Guido Lauwaert Opiniemaker

Verhoudingen tussen docenten en studenten gebeuren vaker, maar de wijze waarop het breed uitgemeten werd zal ongetwijfeld invloed hebben op het verdere leven van Jappe Claes als acteur.

Volgens NRC Handelsblad van 16 juli heeft de Vlaamse acteur Jappe Claes tijdens zijn periode als docent van de Amsterdamse toneelschool meermaals misbruik gemaakt van zijn positie. Hij zou met vrouwelijke studenten gedwongen relaties hebben gehad. Gesproken wordt van tien à twintig, gedurende de tien jaar dat hij artistiek leider was van de regieopleiding. Dat is dus twee per schooljaar.

De acteur blonk vooral uit in rollen met een achterbaks en vals karakter. De bekendste is de rol van kruiperige onderpastoor in de film van Stijn baron Coninx, Daens, die zich voortdurend beklaagt over pastoor Daens tegen de Gentse bisschop Antoon Stillemans. Een glansrol van Julien Schoenaerts, die het, zoals algemeen geweten is in het theatermilieu, nooit kon vinden met Jappe Claes [een understatement].

Dat maakte Schoenaerts’ houding als bisschop tegenover de onderpastoor nog intenser. Met een prachtig dedain geeft hij de bisschopring aan de knielende en kettingkussende Claes onder de woorden ‘Hier, dan kunt ge hem kussen zoveel als dat ge wilt.’

Proces of vrijwillige opstap

Jappe Claes was onlangs nog te zien in As you like it van William Shakespeare, een productie van het Nationale Toneel [NT] van Den Haag. De voorstelling stond begin januari van dit jaar op de affiche van het NTGent. Hij is intussen vervangen door een collega en is niet meer welkom bij het NT.

Na de onthullingen werd Jappe Claes voor de keuze gesteld, een proces of vrijwillige opstap. Hoewel hij ontkende, op één geval na, koos hij voor de tweede optie. Er werd geen ruchtbaarheid aan gegeven, maar onlangs raakte de affaire toch in brede kring bekend. Eenmaal zover is de sprong naar de media heel klein.

Het is zo goed als zeker dat de acteurscarrière van Jappe Claes een stille dood zal sterven. Net als het NT zal geen enkel gezelschap hem nog vragen, en dat geldt ook voor de VRT en VTM, waar hij gastrollen had in soaps en crimi’s.

Verhoudingen tussen docenten en studenten gebeuren vaker, maar de wijze waarop het breed uitgemeten werd, niet uit sensatiezucht maar om de vulgaire trek van zijn machogedrag scherend langs de dictatuur, zal ongetwijfeld invloed hebben op zijn verdere leven als acteur.

Partner Content