In het uiteengeschoten en verschrompelde IS-land wonen Belgische kinderen. Als ze jonger dan tien zijn, hebben ze een automatisch terugkeerrecht. Zo heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist. Er is nog geen enkel kind teruggekeerd, vooral omdat de regering verwacht dat die kinderen zich spontaan aanbieden bij een Belgische ambassade. Hoe die kinderen die ambassades moeten bereiken, tja, dat is hun probleem. Je kunt de Belgische regering toch niet verantwoordelijk stellen voor de keuze die de ouders van die kinderen hebben gemaakt? Nee, dat zou de omgekeerde wereld zijn. Eigen schuld, dikke bult, zo zou je in speelplaatstermen het standpunt van de regering kunnen samenvatten. De vraag is of je als land gebaat bent met speelplaatsmanieren?
...