In de schaduw van de basiliek van Koekelberg staat begrafenisondernemer Patrick Heirbrant aan de put waarin vier mannen de kist van de tachtigjarige Joseph laten zakken. Verder is het een eenzame uitvaart. Joseph stierf zonder familie of vrienden. Dat gebeurt wel vaker in een grootstad, had Patrick even voordien gezegd. Nu buigt hij het hoofd. In stilte. Hij is er de man niet naar om zich er snel snel van af te maken. Iedere dode verdient respect. Ondertussen proberen de mannen op het pad hun ongeduld te verbijten. Patrick richt het hoofd weer op, hun signaal: ze schuiven de golfplaten over de put. Zo eindigen sommige levens. In stilte en vergetelheid.
...