Anna is 81, haar man is dood, maar daarom heeft de huisarts haar niet doorverwezen naar ouderenpsycholoog Luc Van de Ven. Ze is geen rouwende weduwe. 'Ik mis hem niet', zegt ze. Dit is de stem van een wijze vrouw, een stem zonder gezicht. Therapie werd gefilmd met onbemande camera's, gericht op de therapeut, maar ik stel me voor dat ze toch enigszins onwennig op die plastic designstoel zit. Je vraagt je af wat zij bij meneer Van de Ven te zoeken heeft. Zelf weet ze het ook niet zo goed. 'Ik praat. U luistert.' 'Zo werkt het, mevrouw', antwoordt de psycholoog. Het lijkt niet zo anders dan de biecht die ze vroeger wel eens bij meneer pastoor deed. Ooit had ze de pastoor verteld over de last die ze sinds de geboorte van haar gehandicapte zoon met zich meesleurde.
...