Nog voor de overheid de drastische maatregelen aankondigde, nam de volledige kunstensector donderdag al het heft in eigen handen. Wanneer besliste u om een versnelling hoger te schakelen dan de overheid?

Leen Laconte: Die beslissing ligt niet bij het oKo-secretariaat. Verschillende kunsthuizen namen de beslissing in onderling overleg. Twee weken geleden meldden het Brusselse danscollectief Peeping Tom en het Gentse dansgezelschap Les Ballets C de la B ons dat een deel van hun internationale tournee werd geannuleerd door het coronavirus. Zij vroegen ons hoe ze daarmee om moesten gaan. Sindsdien voeren wij hier een juridisch onderzoek en we doen wat onze corebusiness is: onze leden informeren en bijstaan met onderbouwd advies.
...

Leen Laconte: Die beslissing ligt niet bij het oKo-secretariaat. Verschillende kunsthuizen namen de beslissing in onderling overleg. Twee weken geleden meldden het Brusselse danscollectief Peeping Tom en het Gentse dansgezelschap Les Ballets C de la B ons dat een deel van hun internationale tournee werd geannuleerd door het coronavirus. Zij vroegen ons hoe ze daarmee om moesten gaan. Sindsdien voeren wij hier een juridisch onderzoek en we doen wat onze corebusiness is: onze leden informeren en bijstaan met onderbouwd advies.Laconte: Advies aan onze leden - en zij beslaan zowat de volledige kunstensector - om te handelen als goede, volwaardige en verantwoordelijke organisaties. Het betreft advies over hun juridische plichten ten aanzien van kunstenaars, publiek en medewerkers. We zoeken samen met hen naar manieren om zo publieksvriendelijk te handelen. De organisaties die evenementen organiseren met veel, direct contact met een publiek - zoals de theaters en kunstencentra - adviseerden wij af te wegen of ze het risico willen lopen op besmetting van een van medewerkers en de toeschouwers. Een huis zoals het Kaaitheater, stuurde donderdag al hun volledige personeelsbestand - tachtig mensen - naar huis. Sommige medewerkers kunnen thuiswerken maar een technicus kan enkel een lamp indraaien in de zaal, niet? Deze medewerkers komen normaalgezien in aanmerking voor technische werkloosheid. Maar donderdag was dit nog niet duidelijk omdat er nog geen sprake was van overmacht. Laconte: Door als kunstensector activiteiten uit te stellen of te annuleren alvorens de overheid ons daartoe dwingt, tonen we in dit geval een aangescherpt besef over de risico's van deze crisis. Onze leden deden dit vanuit een ethische verantwoordelijkheid tegenover hun publiek en hun medewerkers. Het risico daarbij was dat er donderdag nog geen sprake was van 'overmacht'. Omdat organisaties handelden zonder dat hen dit wordt opgelegd door de overheid zou de RVA die 'overmacht' inderdaad in twijfel kunnen trekken. Maar laat ons hopen dat ze dit niet doen. (op dreef)Iederéén wordt geraakt, hè? Niet enkel het publiek maar ook de artiesten die plots niet meer kunnen optreden en de uitbater van de theaterfoyer alsook de mensen die het bier of het brood leveren aan die foyer. Daarom pleiten we in de brief die we gisteren (vrijdag 13 maart 2020, nvdr.) publiek maken ervoor dat bij het toestaan van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de RVA ook de beslissing van een organisator om een evenement uit voorzorg te annuleren beschouwd wordt als overmacht. En we vragen garanties aan de RVA om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te aanvaarden voor alle reeds afgesloten arbeidsovereenkomsten, ook als ze nog niet in uitvoering zijn. Dat laatste is vooral van belang voor kunstenaars die met kortlopende contracten werken.Laconte: We pleiten voor een 'Coronarampenfonds' waar alle spelers uit de sector op een laagdrempelige manier dossiers kunnen indienen om kosten ten gevolge van de maatregelen die genomen worden naar aanleiding van het coronavirus te laten vergoeden. Op dit moment werkt oKo aan een inventaris om het totale kostenplaatje in kaart te kunnen brengen. We vragen ook naar instructies in het geval van een echt totale lockdown zodat de sector zich daar terdege op kan voorbereiden. En we vragen begrip voor de gevolgen van de impact van het Coronavirus bij de controle op de naleving van de subsidievoorwaarden. Laconte: Wij vragen begrip. Alle kunstenorganisaties doen alles om zo kwaliteitsvol mogelijk werk te leveren én hun publiek te ontvangen in veilige, risicovrije omstandigheden. Aan zulke beslissingen hangt een kostenplaatje vast die we het liefst niet doorrekenen aan het publiek. Maar kunstenaars moeten betaald worden en de kunstensector leeft - in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt - niet van subsidies alleen.