Philip Norman, VIP, 844 blz. Op dinsdag 8december 1980 werd John Lennon voor zijn appartement in New York neer-geschoten door Mark David Chapman. De stupid bloody Tuesday man zit 28 jaar later nog steeds achter de tralies en Lennon zelf is nog altijd morsdood. Tot zover de zekerheden. Alles wat aan 's mans gruwelijke levenseinde voorafging, is al drie decennia lang onderwerp van insinuaties en speculaties. Volgens de ene biograaf heeft Lennon de dood van zijn vriend...