Eerste zin Heel lang is de dood voor ons geen onderwerp van gesprek geweest.
...