Waterboarding, slaapdeprivatie, opsluiting in een soortement doodskisten... De CIA had er in de klopjacht op Osama Bin Laden kennelijk alles voor over om mogelijke terroristen aan de praat te krijgen, ook al toonden eigen evaluaties van de Amerikaanse inlichtingendienst aan dat die dubieuze methodes niet werkten. Dat we dat weten, heeft veel te maken met het werk van onderzoeker Daniel J. Jones, die zeven jaar van zijn leven opofferde om alle compromitterende feiten uit 6,3 miljoen pagina's geheime documenten te puren. Zijn rapport zelf telde uiteindelijk 6700 pagina's.
...