Honderd miljoen: dat is het hallucinante aantal zielen dat de Spaanse griep in 1918 van de aarde wegrukte. Honderd miljoen: een getal dat amper te bevatten valt en het dodental van beide wereldoorlogen overstijgt. Desondanks zijn er geen monumenten opgericht voor de slachtoffers en werd de ziekte lange tijd beschouwd als een voetnoot in de geschiedenis. Laura Spinney zet dat recht in dit verbluffend overzichtswerk, waarin ze het virus onder een geschiedkundige microscoop legt.
...