gf
© gf

Op 11 juli 2001 stapte de Nederlandse zanger Herman Brood uit het leven door van het dak van het Hilton Hotel in Amsterdam te springen. In dit postume portret kijken Steven Somers en Bart Chabot, beste vriend en tevens biograaf van Herman Brood, terug op zijn woelige leven vol seks, drugs en rock-'n-roll.