Toen de betreurde Steve Stevaert in 1997 de Hasseltse bussen gratis maakte, was een vaak gehoorde kritiek dat gratis niet bestaat. En dat is waar. Gratis betekende ook in het geval van die bussen vanzelfsprekend dat de rekening op een andere manier werd betaald.
...