Hoe kunnen we de kerkhoven op Allerheiligen minder mistroostig maken, vroegen de leden van de West-Vlaamse indieband Zinger zich af toen in 2012 vier jonge mensen uit hun hometown Deerlijk in één maand tijd het leven lieten. Het antwoord luidde Reveil, een platform om muziek en verhalen te brengen op de begraafplaats, en vond al snel veel weerklank. Elk jaar klopten er meer gemeenten aan de deur van zanger Pieter Deknudt en zijn kompanen, met als resultaat dat er dit jaar honderd begraafplaatsen woren opgeluisterd.
...