'Jouw review heeft ons al minstens één onverkochte plaat gekost.'
...