De ene baat bijna een kwarteeuw Wilco uit, de geliefdste alternatieve americanaband van de VS, de andere kent u al tien jaar als Vlaanderens meest solitaire troubadour The Bony King of Nowhere. De geplande samenwerking tussen de twee kwam er uiteindelijk niet, dit dubbelinterview dan weer wél. Jeff Tweedy (51) en Bram Vanparys (32) over ornithologische aspiraties, jezelf voordoen als Bruce Springsteen en besties zijn met Bawb.
...