Krakend tilt de lift ons hoog in de klokkentoren van het Gentse belfort.
...