'Het zou fijn zijn mochten ze ons eens één keer niet naar de jaren tachtig vragen. Laat gewoon de muziek voor zichzelf spreken', zegt Fenne Kuppens, frontvrouw van Whispering Sons, wanneer we haar bij wijze van uitsmijter polsen naar de beste interviewvraag die ze nog nooit heeft gehad.
...