'Bruxelles', scandeert Roméo Elvis wanneer om klokslag kwart voor negen het licht uitgaat en het doek valt. Een eerste collectieve oerschreeuw weergalmt. De rapper komt, bengelend aan een meterslange kabel, vanuit het dak van Vorst Nationaal neergedaald op de tonen van Chocolat, de titeltrack van zijn nieuwe plaat. Een binnenkomer, heet dat dan. Gezien, Kanye West?
...