Ode to Joy heeft zijn titel gemeen met een symfonische compositie die Beethoven zo'n twee eeuwen geleden op de mensheid losliet, maar verder hoeft u zeker niet naar een verband te zoeken. Wilco kiest op zijn nieuwste werkstuk vooral voor eenvoud en een subtiele, vrij relaxte aanpak. Het is een gedempte protestplaat, ingegeven door de vele politieke conflicten die dit tijdsgewricht kenmerken en, vooral, de autocratische en leugenachtige gezagsdragers die liever een haatcultuur propageren dan oppervlakkige verschillen te overstijgen. 'Ondanks het leed in de samenleving, heeft het geen zin onszelf het recht op plezier en frivoliteit te ontzeggen', zegt Jeff Tweedy. 'Want een positieve ingesteldheid is de motor van maatschappelijke verandering'.
...