Niet dat Macca in de achtenveertig jaar sinds de split van The Beatles ooit uit de bocht is gevlogen door zijn karretje aan deze of gene voorbijbulderende trend te hangen. Naar een belabberde rap, overbodige techno-oprisping of zielige neopostpunksong zal men in zijn catalogus goddank vruchteloos zoeken.
...