Als er iets is waarin Wilco een ferme maat vijfenveertig voor heeft op de concurrentie, is het wel raffinement: de kunst om veel te zeggen zonder daar onnodig druk ...