Er is een soort ladder van ontwikkeling en iedereen vindt wie daar lager dan jezelf op staat een boer en wie hoger staat onuitstaanbaar.
...