Slowdive ****
...

Slowdive **** Slowdivedroompop Strictly Canadian My Bloody Valentine heeft zijn comeback gehad, nu staan shoegazenavolgers Ride en Slowdive te trappelen. Bedenkingen mag u laten varen, want Slowdive is een nog grotere meevaller dan m b v destijds. Meer nog dan Kevin Shields heeft Neil Halstead er namelijk op toegezien dat het nieuwe werk niet louter lui de oude draad oppikt. Voorganger Pygmalion (1995) zweefde nog rond in de bovenste lagen van de dampkring, maar ditmaal genieten de meeste van de acht songs een structureel gewicht, met voldoende onderlinge dynamiek om een goede flow te creëren. De soundscape-ouverture Slomo komt tot haar recht dankzij de stevig in de grond verankerde gitaarakkoorden van Star Roving, en het eveneens gejaagde Everyone Knows geeft pit aan Sugar for the Pill, waarop de invloed van aanhangers Beach House doorschemert. Download Star Roving Kurt Blondeel