'Dit is de prijs die ik betaal voor mijn naïeve idee dat ik louter een getuige was.' Aan het woord is documentairemaker Vitali Manski. De feiten waar hij een bevoorrechte getuige van was, is de machtsovername van Vladimir Poetin.
...