Zondag 18/9, 20.10 - Canvas
...

Zondag 18/9, 20.10 - Canvas Binnenkort verhuist Panorama naar donderdag om weer bij de hoogdagen aan te knopen met Phara de Aguirre als boegbeeld. Deze zondag pakt het programma wel nog uit met Ronald Janssen, het onderzoek van de gemiste kansen. 'We focussen vooral op het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel, en niet op de feiten waarvoor Ronald Janssen vanaf 23 september terechtstaat', vertelt journalist Dirk Leestmans, die eerder ook al de Panorama over de moord op Karel Van Noppen én de bekroonde reportage over de psychiatrische afdelingen van onze gevangenis maakte. Dirk Leestmans: Dat mag je wel zeggen. Zo was er onvoorstelbaar veel volk op de vindplaats van het lichaam van Annick Van Uytsel, waardoor sommige sporen niet meer onderzocht konden worden. Je mag aan het begin van de 21e eeuw toch verwachten dat een plaats van delict gevrijwaard wordt! Nog voorbeelden van fouten? Een aantal vaststellingen van het DNA-onderzoek zijn slecht begrepen en ondanks de huidige informatisering is niet alle info naar de juiste mensen doorgestroomd. Leestmans: Zo erg was het gelukkig niet, die periode lijken we achter ons gelaten te hebben. Al bestaan er nog altijd een heel pak organisatorische en structurele tekortkomingen. Je kunt je toch vragen stellen over het inhoudelijke aspect van het politiewerk: tot eind 2010 had onze federale politie niet eens een draaiboek voor moordzaken! Al wil ik niet alle schuld in de schoenen van de politie schuiven, want ook bij justitie is een en ander fout gelopen. Alleen is het zo dat het politieonderzoek al werd doorgelicht met een goed onderbouwd rapport van het Comité P als resultaat. Bij justitie wil men het assisenproces afwachten vooraleer een onderzoek te voeren. Wel laait nu al de discussie over de volgens critici achterhaalde rol van de onderzoeksrechter op. Leestmans: Dat is zeker defaitistisch. Natuurlijk worden er menselijke fouten gemaakt, maar je mag van een onderzoekscel toch verwachten dat ze zo georganiseerd is dat fouten opgespoord en rechtgezet worden? Bij dit onderzoek was er onvoldoende kwaliteitscontrole en ontbrak het aan een leiding die de zaken op een efficiënte manier bijstuurde. Leestmans: Een van de problemen waarmee ik geconfronteerd ben, is het feit dat niemand over het onderzoek wil of mag praten. Hoe ik mijn informatie dan verkregen heb? Door op een journalistieke manier te werk te gaan, goed onderbouwd en zo feitelijk mogelijk. Leestmans: Het is natuurlijk niet de bedoeling om alles voor de uitzending al weg te geven. Van druk is er geen sprake, maar ik merk wel dat deze zaak erg gevoelig ligt. Het onderzoek naar de moord op Annick Van Uytsel was geen schoolvoorbeeld van puik speurwerk, om het maar zo te zeggen. Leestmans: Laat mij vooral duidelijk zijn: het is Ronald Janssen die voor deze moorden zal terechtstaan. Maar het lijkt me onvermijdelijk dat de wijze waarop het onderzoek gevoerd is ook tijdens het proces zal worden besproken. HANS VAN GOETHEM