Eerste zin 'Deze vrouw, die Jessica Lane, had dood moeten zijn.'
...