Is staren naar zeegolfjes die zich klotsend op het strand gooien een oervervelende of verheffende bezigheid? Lastig om objectief vast te stellen. Al evenmin kan men de songs va...