Het nawoord legt meteen de sterkte en de zwakte van dit boek bloot. Régis Loisel ((auteur van de Peter Pan- en Magasin General-strips) prijst daarin de bewonderenswaardige inzet en het engelengeduld waarmee auteur Yvan Roy zich heeft ingezet om zijn zoo...