In The Passion of Christ toont Mel Gibson verdacht weinig belangstelling voor de boodschap van hoop en verlossing die toch doorgaans met Jezus Christus wordt geassocieerd. Het is integendeel het kruisigingsverhaal in al zijn bloedige en gruwelijke details dat hem mateloos fascineert. 'Het lijkt wel het evangelie volgens De Sade' schreef Newsweek over deze film die twee uur la...

In The Passion of Christ toont Mel Gibson verdacht weinig belangstelling voor de boodschap van hoop en verlossing die toch doorgaans met Jezus Christus wordt geassocieerd. Het is integendeel het kruisigingsverhaal in al zijn bloedige en gruwelijke details dat hem mateloos fascineert. 'Het lijkt wel het evangelie volgens De Sade' schreef Newsweek over deze film die twee uur lang niet veel meer toont dan een halfnaakte jonge man (James Caviezel) die langzaam doodgemarteld wordt. Het sadisme zorgde in Amerika, waar de film op Aswoensdag in de bioscoop kwam, zo mogelijk nog voor grotere controverse dan het verwijt van antisemitisme dat Mel Gibson te slikken kreeg lang voor iemand de film ook had aanschouwd. Volgens Gibson gaat het echter louter om een waarheidsgetrouwe weergave van de vier Evangeliën, waarin de joden nu eenmaal voor een groot deel verantwoordelijk worden gesteld voor de dood van Jezus. Over het intens theologisch debat dat rond deze omstreden film wordt gevoerd, leest u later meer in het moederblad Knack. Wij spitsen ons intussen toe op de merkwaardige hang naar martelaarschap en de voorliefde voor sadomasochisme die uit het hele oeuvre van Mel Gibson spreekt. Zowel in de films die hij zelf regisseerde als in de prenten waarin hij alleen maar acteert, blijkt zijn obsessie voor verminking, amputatie, vervolging, suïcidale zelfvernietiging, foltering en kruisiging. Soms lijkt het wel dat Gibson met het met zijn eigen fortuin gefinancierde Passion onbewust zijn meest autobiografische film maakte. Voorts geven we ook het woord aan James Caviezel die na beroemde (Willem Dafoe in The Last Temptation of Christ; Max Von Sydow in The Greatest Story Ever Told) en in de vergetelheid geraakte voorgangers (Enrique Irazoqui in Il Vangelo Secondo Matteo; Jeffrey Hunter in King of Kings) in de gestriemde huid van de Messias kruipt. We bekijken de Verlosser ook door de bril en het oor van tien songschrijvers, van Leonard Cohen tot Depeche Mode. En wil je ons Laatste Oordeel over de vorige Christusfilms kennen, surf dan naar www.focusknack.be Hallelulja! THE PASSION OF THE CHRIST VANAF 7 APRIL IN DE BIOSCOOPPatrick Duynslaegher