'Het gaat niet om de noten die je speelt, het gaat om de noten die je niet speelt.' Het citaat is van Miles Davis, maar het past ook bij de elliptische, met stilte doordese...