DIVERSEN
...

DIVERSEN BRIES, 168 BLZ., a 24,95 (OOK ENGELSE VERSIE BESCHIKBAAR) Hic sunt leones (Hier zijn de leeuwen) is een van de meest verwachte Vlaamse strips van het jaar. Dat heeft zeker niet alleen te maken met de herhaaldelijk uitgestelde publicatiedatum. Vooral het concept van het boek is bijzonder. Hic sunt leones bloemleest alleen jonge Vlaamse stripauteurs en illustratoren, allen tussen 25 en 37 jaar oud. Het boek is luxueus uitgegeven, naar het voorbeeld van buitenlandse bloemlezingen als Drawn & Quarterly en Bang! Sommigen van de 21 auteurs zijn vrij bekend (stripauteurs Nix, Bart Schoofs, Pieter de Poortere, Philip Paquet, illustrator Jan Van der Veken), anderen nog compleet onbekend (Dominiek Depreitere, Bruno Seys, Jan Truyens). De samenstelster liet haar eigen smaak de doorslag geven, wat de homogeniteit van de bloemlezing ten goede komt en ontdekkingen garandeert. De Latijnse titel verwijst naar oude landkaarten waarop met 'hic est' plaatsen of gebieden aangegeven stonden, in dit geval dus bekende en onbekende Vlaamse auteurs. Alleen al door het concept en de onberispelijke presentatie is het boek in deze striptijdschriftarme tijden een aanschaf waard. De grafiek van de bijdragen varieert sterk, maar elke stijl blijft minstens interessant. Stilistische uitblinkers zijn: Olivier Schrauwen (virtuoze neoklassieke look), Dominiek Depreitere (beetje Sfar-achtig), Virginie Van der Gucht (bedrieglijk eenvoudig), Jan Van der Veken (prachtige cover) en Karel Lauwers (perfecte lijn). De verhalen leveren niet dezelfde constante kwaliteit op, maar voor een bloemlezing ligt het gemiddelde niveau aan de hoge kant. Dave Vanroye blijft als nieuweling bij door zijn Burnsiaanse nachtmerrie in overwegend zwart. Sebastiaan Van Doninck weet een zachte computerstijl aan te wenden voor een coherente langere strip. Bart Schoofs brengt een hommage in kleur aan zijn fetisjstrip Pol, Pel en Pingo. En zo zouden we in elke overgebleven bijdrage nog wel iets waardevols kunnen aanstippen. Hic sunt leones toont aan de breed geïnteresseerde cultuurliefhebber een heel divers aanbod van sterk Vlaams werk. Of het boek ooit een vervolg krijgt, hangt van zijn succes af. U weet dus wat u onder uw cultureel verantwoorde kerstboom kunt leggen. Gert Meesters Gert Meesters