Wild Beasts, een van de apartste Britse bands die het nieuwe millennium heeft voortgebracht, is niet meer. Ontdaan van zijn vocale sparringpartner Tom Fleming, een aards...