Something's rotten in the state of Luxemburg, maar wat? Ligt het aan de verwilderde vreemdeling die plots opduikt uit het bos en duidelij...