Eerste zin 'Sommige verhalen kun je beter horen met je ogen open.'
...