Eerste zin De avond is zacht, maar het meisje rilt.
...