Eerste zin In het platinakleurige ochtendlicht tilde hij zijn loden hoofd op.
...